Hantera dina konton

Utökning av konton hos Netropolis


Utökning av enstaka konton på Netropolis sker via nedanstående formulär.

Begäran om uppstart av konto ska inkomma till oss senast 1 vecka 

innan kontot ska börja användas för att uppstartsdatum ska kunna 

garanteras.

 

Uppsägning av konton hos Netropolis

 

Uppsägning av enstaka konton på Netropolis sker via nedanstående formulär.

För både Citrixkonton och E-postkonton gäller 1 månads uppsägningstid.

Redan fakturerad månad återbetalas inte, oavsett när uppsägning sker.

 

(För uppsägning av hela avtal gäller uppsägningstid enligt avtalet.

Avtalsuppsägning sker till kontrakt@netropolis.se.) 

Copyright  ©

Netropolis AB

info@netropolis.se

Tel: 0589-193 33    

Fax: 0589- 199 32